Светодиодът е полупроводников диод, който се състои от области с положителни и отрицателни токоносители и p-n преход и излъчва некохерентна светлина в тесен спектър, когато през него протича електрически ток. При този диод внимаваме токът да не надвиши Ifmax, защото може да изгори. Светодиодът съдържа един или няколко излъчващи светлина кристали, разположени в един корпус с леща, която създава светлинен поток.
Цветът на излъчване на светодиода се определя, както от състава на използвания полупроводников материал, така и от легиращите примеси. Цветът често се дава в "nm", което е дължината на вълната на светлината. Светодиодите не са напълно монохроматични и до известна степен могат да излъчват в тесен диапазон на спектъра.
Разработването на светодиоди започва с червени и инфрачервени прибори, направени от GaAs. Постиженията в науката за материалите позволиха да се произвеждат прибори в по-късовълновия диапазон на спектъра, излъчващи светлина с различни цветове.
Светодиоди
Полезно